Legionellasäkra din fastighet

Legionellasäkra
din fastighet

Förebyggande desinfektion mot Legionella i vatten

Med Anolytechs förebyggande desinfektionssystem slipper du oroa dig för Legionella i fastighetens vatten. Genom att kontinuerligt tillföra små doser av vår unika desinfektionslösning AnoDes i vattnet avdödas eventuella Legionellabakterier så fort de dyker upp. AnoDes framställs i en miljövänlig process på plats i din fastighet och maskinen ansluts direkt till vattensystemet.

Redan drabbad av Legionella? Kontakta oss direkt på 079-006 05 71

Miljövänlig
desinfektion

Avdödar och
förebygger

Biologiskt
nedbrytbart

Platsproducerad
och cirkulär

Sparar vatten
och energi

Fastighetsägaren är ansvarig

Den 12:e jan 2023 skärptes reglerna för fastighetsägare gällande hantering och kontroll av Legionella. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att regelbundet kontrollera fastighetens vatten, men även att agera för att förebygga Legionella så att hyresgäster och besökare inte smittas av Legionella. De skärpta reglerna gäller allt från flerfamiljshus och hotell till vårdhem och kommunal verksamhet och är en del av EU:s nya dricksvattendirektiv. Direktivets omarbetning föregicks av ett europeiskt medborgarinitiativ kallat Right2Water, som kräver alla människors rätt till rent vatten.

Hur farligt är Legionella?

Legionella är en bakterie som kan orsaka den allvarliga och i vissa fall dödliga sjukdomen legionärsjuka. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag, men kan också förekomma i olika vattendistributionsnät och i fastigheters vattensystem. Sannolikheten för Legionella-angrepp ökar om ledningarna har låg vattenomsättning, samt om det förekommer biofilm, dvs ansamlingar av alger och mikroorganismer där Legionellabakterierna trivs. Väl inne i fastigheten etablerar sig ofta Legionella i systemets ändpunkter som t ex duschmunstycken, köks- och badrumsblandare och bubbelbad. När det Legionella-smittade vattnet passerar genom ändpunkterna slås vattenstrålarna sönder och omvandlas till aerosol (vattendimma). Risken för smitta och sjukdom uppstår då bakterierna följer med dimman ner i lungorna hos personer som andas in den.

Vikten av att Legionella-testa på rätt ställe

Tvärtemot vad många tror så hjälper det inte att hålla hög temperatur i varmvattenberedaren i förhoppningen att skapa ett Legionella-fritt vattensystem. Förvisso avdödas Legionellabakterier vid höga temperaturer, men bakterierna kan överleva i 0 – 70 °C, och när varm- och kallvattnet möts i systemets ändpunkter skapas perfekta levnadsförhållanden för Legionellabakterierna. Därför är det inte meningsfullt att testa vattnet i varmvattenberedaren eftersom det kan ge en falsk bild av hur ditt vattensystem mår. De mest pålitliga resultaten får du när testerna görs i systemets ändpunkter. Det är också där som överföringen av smitta till människor sker.

Varför är det viktigt att förebygga Legionella?

Förutom det uppenbara att Legionella kan orsaka dödlig sjukdom, har WHO klassat hela EU som ett problemområde gällande Legionella. Att bidra till minskad smittspridning av Legionella är alltså inte endast en fråga om den egna säkerheten, utan om att göra en viktig samhällsinsats. För att understryka allvaret och tydliggöra ansvarsfrågan är därför alla fastighetsägare numera skyldiga att både kontrollera och förebygga mot Legionella i dricksvattnet. Med Anolytechs desinfektionssystem lever du enkelt upp till de nya lagkraven.

Du sparar vatten och energi

Med Anolytechs förebyggande desinfektionssystem kopplat till fastighetens vattensystem kan du med gott samvete sänka temperaturen i ditt vatten utan att riskera Legionella. Den konstanta närvaron av AnoDes i vattnet avdödar effektivt bakterier och andra skadliga mikroorganismer oavsett vattentemperatur. Med temperatursänkningen sparar du mycket energi, samtidigt som du potentiellt sparar enorma mängder vatten som hade behövts för att spola rören rena vid traditionell Legionella-bekämpning.

* Vi har räknat med att det bor 2,2
personer per lägenhet. Varje person gör av med 60 liter varmvatten per dygn och ett genomsnittligt pris per kWh på 3:-

Du bidrar till FN:s globala mål

Allt började med en vision om att kunna platsproducera desinfektion på ett miljövänligt och hållbart sätt. Idag är Anolytechs lösning ett etablerat system som garanterar ett bakteriefritt dricksvatten vilket bidrar till minskad smittspridning, men också till minskat bruk av onödiga kemikalier samt bättre tillvaratagande av jordens vattenresurser. Genom att installera Anolytechs system i fastigheten är du helt enkelt med och bidrar till flera av de globala målen.

Så fungerar AnoDes

Desinfektionslösningen AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el. Resultatet är en unik pH-optimerad hypoklorsyra med kraftfull bakteriedödande effekt. AnoDes avdödar redan i små doser bakterier, virus, sporer, mögel och svamp, samt stoppar tillväxt av biofilm i vattensystem. När AnoDes fullgjort sin behandling av vattnet återgår lösningen till sina beståndsdelar bestående av 99,95% vatten och 0,05% biologiskt nedbrytbar materia som kan följa med ut i avloppet. AnoDes inverkar varken på vattnets lukt eller smak.

Du bidrar till FN:s globala mål

Allt började med en vision om att kunna platsproducera desinfektion på ett miljövänligt och hållbart sätt. Idag är Anolytechs lösning ett etablerat system som garanterar ett bakteriefritt dricksvatten vilket bidrar till minskad smittspridning, men också till minskat bruk av onödiga kemikalier samt bättre tillvaratagande av jordens vattenresurser. Genom att installera Anolytechs system i fastigheten är du helt enkelt med och bidrar till flera av de globala målen.

Legionella-säkra din fastighet

Anolytech erbjuder nästa generation av desinfektionssystem med miljövänlig produktion på plats i din fastighet. Maskinen hyrs av Anolytech, och består av en väggmonterad styrenhet, en saltbehållare samt en blandningsmodul som placeras på lämplig plats i fastigheten. Det enda som krävs är tillgång till elektricitet, vatten och avlopp. Anolytechs desinfektionssystem används idag av regioner, sjukhus, äldreboenden, lägenhetsfastigheter, hotell, spa-anläggningar och bostadsrättsföreningar runt om i Sverige och Europa.

Kontaktformulär

Vill ni börja desinficera miljövänligt? Kontakta oss redan idag.

Användbara länkar om Legionella

Läs mer om Anolytechs desinfektionssystem

Systemet
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty