Legionellasäkra din fastighet

Legionella-säkra ditt
hotell

Legionella-säkra ditt hotell

Tidigare har många hotellgäster valt hotell utifrån läge och koncept. Man har såklart också kikat på tidigare gästers betygsättning på allt från frukost och inredning till städning och komfort. Men i takt med att Legionella ökar i vårt samhälle och runt om i Europa kommer troligtvis ett Legionella-säkrat hotell snart också vara något som ger ett högre betyg från gästerna. Kanske undviker man till och med hotell som inte kan garantera Legionella-fritt vatten i duschen?

Att kunna garantera sina gäster den tryggheten som en Legionella-säkring innebär är helt enkelt något som alla hotellägare borde sträva efter. En skylt vid entrén som visar att hotellet är Legionella-säkrat kommer kanske vara lika eftertraktat som en full pott med stjärnor…?

Legionella-säkra ditt hotell

Att kunna garantera ett bakteriefritt vatten är ett grundkrav i en fastighet. Hotell-, spa- och restauranggäster ska kunna känna sig trygga att dricka och använda fastighetens vatten utan risk för att få i sig skadliga och ohälsosamma bakterier.

Även om det inkommande vattnet är av hög kvalitet finns det inga garantier för att vattnet inte kan kontamineras inne i fastigheten och sprida farlig smitta vidare.

Legionellabakterier kan bland annat orsaka legionärssjuka som är en allvarlig form av lunginflammation. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, det vill säga när vattenstrålar slås sönder i till exempel duschmunstycken, bubbelbad och luftblandare på vattenkranar.

Anolytechs miljövänliga system desinficerar vattnet kontinuerligt i förebyggande syfte, och skapar på så sätt trygghet för människor i alla miljöer där vatten används.

Dusch och bad

Pooler, spamiljöer och duschrum är utrymmen som alstrar mycket vattendimma. Att kontinuerligt dosera AnoDes i vattnet är en garanti för att Legionellabakterier inte sprids på anläggningen och i hotellrummens duschar. Den konstanta närvaron av AnoDes gör även att duschmunstycken inte behöver bytas lika ofta.

Anolytechs system ersätter desinfektion med traditionella kemikalier som klor och syra. Istället används endast vatten, salt och el för att desinficera vattnet.

Med Anolytechs miljövänliga system slipper personalen hantera farliga kemikalier, vilket även bidrar till ett minskat användande av kemikalier i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kök och restaurang

Med AnoDes i vattnet garanteras att skadliga bakterier inte sprids vid sköljning av sallad och andra matvaror. Egenproducerad is riskerar inte heller att innehålla skadliga bakterier, och ismaskinerna behöver inte desinficeras lika ofta – vilket sparar mycket arbetstid för kökspersonalen som också slipper hantera kemikalier.

Undvik stora kostnader

Ett Legionellautbrott är inte bara potentiellt farligt för människors hälsa, utan är ofta tidskrävande och kostsamt för fastighetsägaren att åtgärda. För de som bedriver verksamheter i fastigheten kan utbrottet innebära stora ekonomiska problem, både i direkt inkomstbortfall och skadat renommé, om de behöver stänga för sanering.

Med AnoDes ständigt närvarande i vattnet, minskar riskerna för Legionella radikalt och det blir enklare att kvalitetssäkra vattnet.

Bli självförsörjande på hand- och ytdesinfektion

AnoDes kan även användas till att desinficera väggar, arbetsytor, lösa föremål och redskap. Eftersom AnoDes produceras på plats i fastigheten kan ni tillverka er egen handdesinfektion genom att tappa AnoDes på flaska. Kostnadseffektivt, miljövänligt och bättre för händerna eftersom AnoDes inte torkar ut huden som alkoholbaserad handdesinfektion gör.

Kontaktformulär

Vill ni börja desinficera miljövänligt? Kontakta oss redan idag.

Användbara länkar om Legionella

Läs mer om Anolytechs desinfektionssystem

Systemet
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty