Legionellasäkra din fastighet

Den 12:e jan 2023 skärptes lagkravet för fastighetsägare gällande hantering och kontrollering av Legionella. För dig som fastighetsägare innebär det att du är skyldig att både kontrollera
ditt vatten och förebygga Legionella. Det kan vi hjälpa dig med.

Våg_enkel

MINIMERA RISKEN FÖR LEGIONELLA I DITT VATTEN

Även om ditt inkommande vatten är av hög kvalitet finns det inga garantier för att vattnet inte kontamineras inne i fastighetens vattensystem och sprider Legionellabakterier vidare ut i kök, badrum och duschmiljöer.

Tyvärr räcker det inte heller att höja temperaturen i varmvattenberedaren för att inte riskera Legionella i fastighetens vatten. Det är nämligen inte i varmvattenberedaren som problemet uppstår utan i ändpunkterna där kallt och varmt vatten möts, i samband med att vattnet omvandlas till aerosol. Temperaturen som vattnet får när man blandar kall- och varmvatten, runt 30-40 grader, är perfekt för att Legionellabakterier ska trivas. Bakterierna, som bland annat kan orsaka den allvarliga lungsjukdomen legionärssjuka, kan sedan spridas till lungorna via vattendimma. Det vill säga när vattenstrålar slås sönder i till exempel duschmunstycken, bubbelbad eller luftblandare på vattenkranar.

Med hjälp av Anolytechs miljövänliga system desinficeras allt vatten i hela vattensystemet kontinuerligt i förebyggande syfte och skapar på så sätt trygghet för människor i alla miljöer där vatten används. För ett Legionella-fritt vatten.

MINIMERA RISKEN FÖR LEGIONELLA I DITT VATTEN

Även om ditt inkommande vatten är av hög kvalitet finns det inga garantier för att vattnet inte kontamineras inne i fastighetens vattensystem och sprider Legionellabakterier vidare ut i kök, badrum och duschmiljöer.

Tyvärr räcker det inte heller att höja temperaturen i varmvattenberedaren för att inte riskera Legionella i fastighetens vatten. Det är nämligen inte i varmvattenberedaren som problemet uppstår utan i ändpunkterna där kallt och varmt vatten möts, i samband med att vattnet omvandlas till aerosol. Temperaturen som vattnet får när man blandar kall- och varmvatten, runt 30-40 grader, är perfekt för att Legionellabakterier ska trivas. Bakterierna, som bland annat kan orsaka den allvarliga lungsjukdomen legionärssjuka, kan sedan spridas till lungorna via vattendimma. Det vill säga när vattenstrålar slås sönder i till exempel duschmunstycken, bubbelbad eller luftblandare på vattenkranar.

Med hjälp av Anolytechs miljövänliga system desinficeras allt vatten i hela vattensystemet kontinuerligt i förebyggande syfte och skapar på så sätt trygghet för människor i alla miljöer där vatten används. För ett Legionella-fritt vatten.

FÖREBYGG LEGIONELLA-UTBROTT

VEM ÄR DET VIKTIGT FÖR?

Det korta svaret är; alla. WHO har klassat hela EU som ett problemområde gällande Legionella. Därför infördes i januari 2023 ett nytt EU-direktiv som bland annat skärper lagkravet på alla fastighetsägare gällande hantering och kontrollering av Legionella.

Så för fastighetsägare, av allt från flerfamiljshus och hotell till vårdhem och kommunal verksamhet, är det med andra ord ännu viktigare då man nu faktiskt har krav på sig att Legionella-säkra sin fastighet och garantera att hyresgäster och besökare inte smittas av Legionella via fastighetens vatten.

De skärpta reglerna är en del av det nya dricksvattendirektivet, i kombination med EU:s ”Right2Water” som strävar efter att människor ska ha tillgång till 
rent vatten.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Legionellabakterier kan ge upphov till allvarliga sjukdomar, som legionärsjuka och pontiacfeber. Utan rätt behandling finns det risk för svårartad lunginflammation som i värsta fall kan vara dödlig.

Legionellabakterierna kan föröka sig i stillastående vatten och förorena hela vattensystem. Även om kvaliteten på det inkommande vattnet är bra och bakteriefritt kan Legionella uppstå i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar.

Ett Legionellautbrott är inte bara potentiellt farligt för människors hälsa, utan är ofta både tidskrävande och kostsamt för fastighetsägaren att åtgärda. Det är med
andra ord viktigt att förebygga Legionella-utbrott av
flera anledningar.

FÖREBYGG LEGIONELLA-UTBROTT

VEM ÄR DET VIKTIGT FÖR?

Det korta svaret är; alla. WHO har klassat hela EU som ett problemområde gällande Legionella. Därför infördes i januari 2023 ett nytt EU-direktiv som bland annat skärper lagkravet på alla fastighetsägare gällande hantering och kontrollering av Legionella.

Så för fastighetsägare, av allt från flerfamiljshus och hotell till vårdhem och kommunal verksamhet, är det med andra ord ännu viktigare då man nu faktiskt har krav på sig att Legionella-säkra sin fastighet och garantera att hyresgäster och besökare inte smittas av Legionella via fastighetens vatten.

De skärpta reglerna är en del av det nya dricksvattendirektivet, i kombination med EU:s ”Right2Water” som strävar efter att människor ska ha tillgång till rent vatten.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Legionellabakterier kan ge upphov till allvarliga sjukdomar, som legionärsjuka och pontiacfeber. Utan rätt behandling finns det risk för svårartad lunginflammation som i värsta fall kan vara dödlig.

Legionellabakterierna kan föröka sig i stillastående vatten och förorena hela vattensystem. Även om kvaliteten på det inkommande vattnet är bra och bakteriefritt kan Legionella uppstå i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar.

Ett Legionellautbrott är inte bara potentiellt farligt för människors hälsa, utan är ofta både tidskrävande och kostsamt för fastighetsägaren att åtgärda. Det är med andra ord viktigt att förebygga Legionella-utbrott av flera anledningar.

ANOLYTECHS ERBJUDANDE

LEGIONELLA-SÄKRA DIN FASTIGHET

Anolytech erbjuder nästa generation av desinfektionssystem som effektivt avdödar bakterier och arbetar bort biofilm miljövänligt. Resultatet är en effektiv eliminering av Legionellabakterier
i hela vattensystemet.

Desinfektionslösningen AnoDes verkar förebyggande i fastighetens vattenledningar utan att påverka vattnets lukt eller smak. AnoDes avdödar skadliga mikroorganismer till 99,95% men är 100% snäll
mot människor, djur och natur.

Anolytechs desinfektionssystem används av regioner, sjukhus, äldreboenden, lägenhetsfastigheter, hotell, spa-anläggningar
och bostadsrättsföreningar.

Vill du veta mer om Legionella? Klicka här!

LEGIONELLA-TESTA DIN FASTIGHET

Har du inte möjlighet att Legionella-säkra din fastighet ännu kan vi ändå hjälpa er säkra era hyresgästers trygghet genom att kontrollera ert vatten regelbundet.

Vi erbjuder två olika grundpaket för testning, vilket som passar er bäst beror på storleken på den fastighet som ska kontrolleras. Båda paketen innehåller såväl vattenprov som svabb-prov för att mäta Legionella. Proverna skickas sedan till ett av landets mer framstående laboratorier som vi samarbetar med, MICANS i Göteborg.

Tillsammans erbjuder ett komplett analysprogram för Legionella i enlighet med gällande svensk standard, ISO 11731:2017 för vattenundersökningar.

Nyfiken på våra paketlösningar? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!

ANOLYTECHS ERBJUDANDE

LEGIONELLA-SÄKRA DIN FASTIGHET

Anolytech erbjuder nästa generation av desinfektionssystem som effektivt avdödar bakterier och arbetar bort biofilm miljövänligt. Resultatet är en effektiv eliminering av Legionellabakterier i hela vattensystemet.

Desinfektionslösningen AnoDes verkar förebyggande i fastighetens vattenledningar utan att påverka vattnets lukt eller smak. AnoDes avdödar skadliga mikroorganismer till 99,95% men är 100% snäll mot människor, djur och natur.

Anolytechs desinfektionssystem används av regioner, sjukhus, äldreboenden, lägenhetsfastigheter, hotell, spa-anläggningar
och bostadsrättsföreningar.

Vill du veta mer om Legionella? Klicka här!

LEGIONELLA-TESTA DIN FASTIGHET

Har du inte möjlighet att Legionella-säkra din fastighet ännu kan vi ändå hjälpa er säkra era hyresgästers trygghet genom att kontrollera ert vatten regelbundet.

Vi erbjuder två olika grundpaket för testning, vilket som passar er bäst beror på storleken på den fastighet som ska kontrolleras. Båda paketen innehåller såväl vattenprov som svabb-prov för att mäta Legionella. Proverna skickas sedan till ett av landets mer framstående laboratorier som vi samarbetar med, MICANS i Göteborg.

Tillsammans erbjuder ett komplett analysprogram för Legionella i enlighet med gällande svensk standard, ISO 11731:2017
för vattenundersökningar.

Nyfiken på våra paketlösningar? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!

AnoDes är lösningen:

Miljövänlig desinfektion

Avdödar och förebygger

Inga skadliga kemikalier

Platsproducerad och cirkulär

Sparar vatten
och energi

Miljövänlig desinfektion

Avdödar och förebygger

Inga skadliga kemikalier

Platsproducerad och cirkulär

Sparar vatten
och energi

Lösningen på problemet är ett rent nöje att presentera, vår desinfektionslösning AnoDes. Det är en unik pH-optimerad hypoklorsyra som framställs genom elektrolys av endast vatten, salt och el. Lösningen har en väldokumenterad kraftfull bakteriedödande förmåga.

AnoDes avdödar redan i små doser bakterier, virus, sporer, mögel och svamp men stoppar även tillväxt av biofilm i vattensystem. När AnoDes förbrukats återgår lösningen till sina beståndsdelar som är 99,95% vatten och 0,05% biologiskt nedbrytbar materia och kan följa med 
ut i avloppet.

Lösningen på problemet är ett rent nöje att presentera, vår desinfektionslösning AnoDes. Det är en unik pH-optimerad hypoklorsyra som framställs genom elektrolys av endast vatten, salt och el. Lösningen har en väldokumenterad kraftfull bakteriedödande förmåga.

AnoDes avdödar redan i små doser bakterier, virus, sporer, mögel och svamp men stoppar även tillväxt av biofilm i vattensystem. När AnoDes förbrukats återgår lösningen till sina beståndsdelar som är 99,95% vatten och 0,05% biologiskt nedbrytbar materia och kan följa med ut i avloppet.

HUR FUNGERAR ANODES?

Anolytechs system säkrar hela vattensystemet, inte bara varmvattnet. Med AnoDes i det cirkulerande vattnet angriper hypoklorsyran alla eventuella bakterier och virus som tar sig in eller uppstår i systemet. AnoDes bryter bland annat ner proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör.

Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det heller ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika.

Tillsammans med vår svensktillverkade desinfektionsteknik kan AnoDes användas för att säkerställa bakteriefritt dricksvatten, hand- och yt-desinficering – på plats hos våra kunder.

– Den bakteriedödande effekten i koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än i klor.

– AnoDes avdödar skadliga mikroorganismer till 99,95% men är 100% snäll mot människor, djur och natur.

– Med AnoDes i vattensystemet kan ni minska sänka temperaturen på vattnet, utan att riskera Legionella, och på så sätt
spara både energi och pengar.

 – När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar, varav 99,95% är vatten och resterande 0,05% är biologiskt nedbrytbara.

HUR FUNGERAR ANODES?

Anolytechs system säkrar hela vattensystemet, inte bara varmvattnet. Med AnoDes i det cirkulerande vattnet angriper hypoklorsyran alla eventuella bakterier och virus som tar sig in eller uppstår i systemet. AnoDes bryter bland annat ner proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör.

Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det heller ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika.

Tillsammans med vår svensktillverkade desinfektionsteknik kan AnoDes användas för att säkerställa bakteriefritt dricksvatten, hand- och yt-desinficering – på plats hos våra kunder.

– Den bakteriedödande effekten i koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än i klor.

– AnoDes avdödar skadliga mikroorganismer till 99,95% men är 100% snäll mot människor, djur och natur.

– Med AnoDes i vattensystemet kan ni minska sänka temperaturen på vattnet, utan att riskera Legionella, och på så sätt
spara både energi och pengar.

 – När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar, varav 99,95% är vatten och resterande 0,05% är biologiskt nedbrytbara.

SPARA ENERGI – SÄNK TEMPERATUREN UTAN ATT RISKERA LEGIONELLA I DITT VATTEN

SPARA ENERGI – SÄNK TEMPERATUREN UTAN ATT RISKERA LEGIONELLA I DITT VATTEN