Legionellasäkra din fastighet

Om Anolytech

Anolytech har sedan 2005 utvecklat en hållbar och miljövänlig desinfektionsteknik baserad på vatten, salt och el som gör desinficering med skadliga kemikalier onödig. Produkten som Anolytechs system tillverkar är en pH-optimerad hypoklorsyra, AnoDes, som effektivt avdödar bakterier, virus, sporer, mögel, svamp och stoppar tillväxt av biofilm i vatten.

AnoDes tillverkas på plats hos kunden i en anläggning som hyrs av Anolytech. Smidigt och enkelt. Den hållbara cirkulära tillverkningsprocessen säkerställer kundens egen försörjning av desinfektionsmedel, samtidigt som den minimerar hantering av kemikalier, onödigt emballage och transporter av farligt gods.

AnoDes är EU-certifierat och används för desinficering av dricksvatten och rumsytor, men även som ett effektivare och skonsammare (EN 1500) alternativ till alkoholbaserade handdesinfektionsmedel.

Anolytech levererar inte bara desinfektionslösningar med en platsproducerad unik pH-optimerad process för fastigheter, hotell, lantbruk, livsmedelsindustrin och sjukvård i Sverige och Europa – vi ersätter traditionell desinfektion med en miljövänlig lösning, för ett mer hållbart samhälle.

Platstillverkad miljövänlig desinfektion

Anolytechs system erbjuder miljövänlig och effektiv desinfektion för ett brett spektrum av användningsområden. Systemet bygger på att vår unika desinfektionslösning AnoDes produceras på plats hos användaren i en anläggning som hyrs av Anolytech och som kopplas direkt till verksamhetens vattensystem.

AnoDes avdödar effektivt bakterier i alla typer av system med dricksvatten och används även i industrin för att desinficera t ex processvatten och gråvatten – vilket möjliggör en ökad återanvändning som sparar vattenresurser.

Cirkulär process

Tillverkningsprocessen är cirkulär och använder endast vatten, salt och el, vilket gör Anolytechs system till en betydligt mer hållbar desinfektionsmetod än de flesta andra.

Det är den noggrant kontrollerade pH-nivån som är grunden för den effektiva desinfektionsförmågan hos AnoDes. Anolytechs system möjliggör en unik och exakt styrning av pH-värdet, vilket innebär att Anolytech kan garantera effektiv vattendesinfektion oavsett kvaliteten på det inkommande tjänliga vattnet.

Inga farliga kemikalier används, transporter av farligt gods minskar, liksom mängden emballage. Restprodukterna är dessutom så ofarliga att de kan följa med ut i avloppet.

Kontaktformulär

Vill ni börja desinficera miljövänligt? Kontakta oss redan idag.

Användbara länkar om Legionella

Läs mer om Anolytechs desinfektionssystem

Systemet
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty