Legionellasäkra din fastighet

Legionellaproblemen i felbyggda kulvertar försvann med Anolytechs system för desinficering av vatten.​

Bostadsrättsföreningen stod inför en miljoninvestering för att få bukt med legionella i kallvattenledningarna. Svenska Anolytechs miljövänliga system för desinficering av vatten utan skadliga kemikalier löste istället problemet till en låg löpande kostnad.

Bostadsrättsföreningen Abborren i Piteå upptäckte av en tillfällighet att man hade legionellaproblem. Det var när det lokala reningsverket rengjorde färskvattenledningar som medlemmar blev oroliga över att vattnet var missfärgat. Ett vattenprov visade på höga 2 700 CFU i en av lägenheterna och förekomst av legionella.

Föreningen testade att rengöra vattenledningarna med klordioxid, men problemen återkom efter en tid. Istället undersökte man då om man kunde bygga bort anledningen till problemen, d v s konstruktionsfelet som bestod i att man dragit varm-, kall- och fjärrvärmeledningar i samma kulvert och som gjorde att kallvattnet blev varmt nog för oönskade organismer som bl a legionellabakterier att frodas. 

En ingenjörsfirma föreslog då att man skulle bygga kallvattenledningar utanför kulverten till en kostnad av 3 mkr.

Problemen med bakterier i vattnet försvann

Istället testade man med gott resultat att löpande tillföra Anolytechs lösning AnoDes till kallvattnet:     

– Det tog någon vecka innan rören var rengjorda och problemet försvann, men nu fungerar det perfekt. Senast mätningen visade på mindre än 10 CFU, vilket är mer än godkänt. Problemen med legionella har försvunnit. 

– Vi tror att många bostadsrättsföreningar har samma problem och att Anolytechs system skulle kunna hjälpa fler än oss, säger Per-Olov Christersson, styrelseledamot och den som tog initiativet till att testa Anolytechs lösning.

Löpande desinficering istället för punktinsatser

Per-Olov Christersson ser fördelar i att föreningen slipper punkt­-insatser med skadliga kemikalier för att tillfälligt ta ned bakterienivån.

– Det var en lättnad när vi installerade Anolytechs system som löpande producerar den hypoklorsyra vi behöver här i föreningen. Dels slapp vi en genomgripande och dyr ombyggnad, men framförallt fick vi till en hållbar lösning som alla medlemmar kan känna trygghet med.


Läs hela artikeln här